ממונה בטיחות אש או יועץ בטיחות אש?

יועץ בטיחות אש

תחום הבטיחות במדינת ישראל הוא ענף רחב ופעיל. הסיבה העיקרית לכך: רגולציה ענפה. בטיחות במבנים (בטיחות בנייה, באש, בחשמל ועוד), בטיחות במקום העבודה, בטיחות בתנועה (בדרכים, בשיט, בתעופה) – קיימת הסדרה חוקית כמעט לגבי כמעט כל פעילות במרחב הציבורי שכרוכה בסיכון לגוף או לרכוש. בהתאם, החוק קובע לא מעט מקרים בהם יש להיעזר באיש בטיחות מוסמך. כתוצאה מכך, בעלי עסק וגורמים המעורבים בבנייה, כמו עיריות, חברות קבלן ועוד, נדרשים לעיתים לשירותיו של אנשי מקצוע מתחום הבטיחות.

אך מי הם אותם אנשי מקצוע, מה ההסמכה שלהם ומה ההבדלים ביניהם? קיימים מספר מונחים לתיאור בעל מומחיות בנושא בטיחות: יועץ בטיחות, ממונה בטיחות, ממונה על הבטיחות. תארים אלה קיימים גם בעולם הבטיחות באש: כך תוכלו למצוא יועץ בטיחות לאש, וגם ממונה בטיחות באש. כפי שנראה מיד, עיקר ההבדל בין המונחים השונים נעוץ באותה הסדרה חוקית שהזכרנו קודם לכן: יש תארים שהחוק מתייחס אליהם, ולעיתים דורש כשירות מסוימת לביצוע התפקיד, ויש תארים שלא. במאמר זה ננסה לעשות קצת סדר בנושא.

אם אתם קצרים בזמן, נקדים את המאוחר: הגעתם לאתר של יגאל שושן, ממונה בטיחות אש שהוא גם יועץ בטיחות באש, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, אז בכל מקרה אתם בידיים טובות.

 

מיהו הממונה על הבטיחות ? 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 קובע חובות שונות שנועדו לפקח על הבטיחות במקום העבודה.

סעיף 25 (א) לחוק מציג לנו את ה-"ממונה על הבטיחות" (המינוח המדויק בחוק, שלעיתים מקוצר ל'ממונה הבטיחות'), וקובע ששר העבודה רשאי לחייב מקומות עבודה להעסיק ממונה על הבטיחות במקום העבודה, בין היתר באמצעות התקנת תקנות.

תקנות כאלה אכן הותקנו: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו – 1996. סעיף 1 לתקנות אלה מגדיר את זהותו של הממונה על הבטיחות:

 "בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעביד לממונה על הבטיחות, הגהות ובריאות העובדים במפעל… "

ומהו אותו אישור כשירות? גם על כך עונות התקנות: "אישור בכתב שנתן מפקח העבודה הראשי בדבר קיום כישורים לשמש ממונה על בטיחות במפעל".

אם כן, לפי החוק ממונה על הבטיחות הוא אדם שמונה לטפל בענייני הבטיחות של מקום העבודה, וניתן לו אישור בכתב על ידי מפקח העבודה הראשי (בעל תפקיד במשרד העבודה). 

תפקידו של הממונה על הבטיחות הוא לסייע למעסיק בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל, כאשר החוק מונה בנוסף רשימה ארוכה של חובות קונקרטיות המוטלות עליו. אחת מחובות אלה היא הכנת "תכנית בטיחות" – תכנית הכוללות הוראות ונהלים למקום העבודה בענייני בטיחות.

חשוב לשים לב, לא כל ארגון חייב למנות ממונה על הבטיחות. סעיף 4 לתקנות קובע את המקרים בהם חלה חובת מינוי (ביניהם, כאשר מדובר מבצע בנייה המעסיק 100 עובדים לפחות, או כאשר מפקח אזורי קבע שיש למנות ממונה על הבטיחות).

 

מיהו יועץ הבטיחות? 

יועץ הבטיחות, כמו הממונה על הבטיחות, הוא אדם בעל הכשרה והבנה בתחום הבטיחות, שמייעץ בנושא זה לגופים הנדרשים לכך. הוא יכול להיות בעל הכשרה כללית רחבה במגוון תחומי הבטיחות, או מומחה לתחום ספציפי (בטיחות בבנייה, בתנועה, באירועים המוניים, באש ועוד). ההכשרה שעובר יועץ הבטיחות איננה מוסדרת, וישנם מגוון מוסדות לימודים מקצועיים שמציעים קורסים שונים בנושאי הבטיחות.

אז מה ההבדל בין הממונה על הבטיחות ליועץ הבטיחות? החוק. התפקיד הראשון מוגדר ומיוצר על ידי החוק, ולכן יש תנאים שונים על מנת שאדם יוכל לשמש בו. התפקיד השני לעומת זאת – לא מוגדר בחוק.

ובמילים של המוסד לבטיחות וגהות, שהוא האורגן הממשלתי המוסמך לעסוק בעניינים אלה (ראה כאן):

"באשר ליועץ הבטיחות – מכיוון שתפקידיו וסמכויותיו אינן מוגדרות בתחיקה הוא בעל מקצוע חיצוני שנלקח לייעץ להנהלת הארגון בהתאם לכישוריו נסיונו והמוניטין שרכש בשטח."

 

ובבטיחות באש: יועץ בטיחות אש או ממונה בטיחות אש?

עד כאן, לגבי נושא הבטיחות באופן כללי. אך כפי שאמרנו, ישנם גם תחומים ספציפיים בתוך עולם הבטיחות, ביניהם התחום שאנו עוסקים בו – בטיחות באש. האם בענף זה יש חשיבות להיותו של איש הבטיחות יועץ או מומחה?

המונח "ממונה" בהקשר של בטיחות באש מוזכר בחוק פעם אחת בלבד, בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ"ד- 1984. התקנות קובעות מה הם הנושאים שעל מקום העבודה להסדיר בתוכנית הבטיחות שלו, וביניהם:

"(3) המבנה הארגוני של מערך הבטיחות במקום העבודה, לרבות מינוי ממונה בטיחות, ממונה על בטיחות קרינה – לפי הצורך, נאמני בטיחות, ועדת בטיחות וממונה על כיבוי אש…"

מלבד הוראה זו, אין התייחסות בחוק למושג ממונה בטיחות על כיבוי אש. לכן, ובשונה מהממונה על הבטיחות שהזכרנו מקודם – החוק לא מסדיר את תפקיד הממונה בטיחות באש, ולא קובע תנאים למינויו ולהכשרתו הנדרשת. לכן, התוצאה המעשית היא, שבתחום בטיחות האש אין משמעות מהותית לתואר "יועץ" או "ממונה" בטיחות באש. שניהם מועסקים בהתאם לצורך הספציפי בכל מקרה.

עם זאת, ובלי קשר לחוק, מובן כי אם עולה צורך בשירותיו של איש בטיחות באש, יש להקפיד להיעזר באדם בעל כישורים מתאימים. לרוב ממונה הבטיחות באש יידרש למניעת סיכוני אש, העלולים לגרום נזק משמעותי לעובדים ולרכוש, בפרט במקומות המאופיינים בסיכוני אש רבים, ולכן אין להקל ראש באיתור האדם הנכון למשימה.

הכנסו לקרוא עוד המאמר "איך לבחור יועץ בטיחות אש ומהם תפקידו" בקישור הבא.

יגאל שושן – גם יועץ וגם ממונה (ובעיקר מנוסה) בבטיחות באש

בתחום הבטיחות באש, הדרך הטובה ביותר לבחון את היכולות והכישורים של איש המקצוע, היא באמצעות בדיקת הניסיון והיקף ההכשרה שלו. יגאל שושן הוא מומחה בבטיחות באש, בעל שלושים שנות ניסיון בשירותי הכבאות והצלה, במהלכן שימש במגוון תפקידים. הוא עבר בהצלחה אינספור קורסי הכשרה בנושא הבטיחות באש והוא מוסמך להדרכת בטיחות אש לעסקים ולמוסדות.

אם אתם נדרשים לשירותי ייעוץ בבטיחות באש – יגאל שושן זו הבחירה הבטוחה ביותר. בעניינים כאלה, לא כדאי להתפשר על פחות מזה.

 

תוכן עניינים
יגאל שושן - יועץ בטיחות אש

קצת עלי...

שמי שושן יגאל, בעל 30 שנות ניסיון בשירותי הכבאות והצלה משנת 1990, במהלכן שימשתי במגוון תפקידים:
קצין כבאות והצלה , מפקח מניעת דליקות לבניה ועסקים, קצין חקירות , מדריך מוסמך בבית הספר לכבאות והצלה, קצין חומ"ס (חומרים מסוכנים) ועוד.
אשמח לתת שירות מקצועי והגון בכל תחום ייעוץ בטיחות באש, הכנת תיק שטח, הדרכות בטיחות אש למבנים ובתי עסקים ברחבי הארץ.

Facebook
WhatsApp
Telegram
מאמרים נוספים:
נגישות מתוס

נגישות מתוס

נגישות מתוס, מה זאת אומרת ומהי חשיבות הדבר עבורנו, כאנשים, כבעלי עסקים, כאזרחים? הדברים הבאים

תוכנית בטיחות אש לדוגמה

תוכנית בטיחות אש לדוגמה

תוכנית ניהול בטיחות אש מתווה את ההסדרים ליישום, בקרה, פיקוח ובדיקה של תקני בטיחות אש וכן הבטחת שמירה על התקנים. התוכנית מספקת תיאור של ההסדרים לניהול בטיחות אש בצורה יעילה למניעת התרחשות שריפה, ובמידה ותפרוץ שריפה, להגנה על רכוש ואנשים כאחד. התוכנית צריכה לפרט את הארגון, התכנון, הניטור, הבקרה והסקירה של אמצעי בטיחות האש וההוראות במקום.

חלק מלקוחותינו:
שאלות ותשובות:
  • ייעוץ כללי בנושאי כיבוי ובטיחות אש ומתן פתרונות כיבוי אש למשרדים, עסקים, מוסדות ורשתות.
  • טיפול בדרישות שירותי הכבאות , לקבלת רישיון עסק והיתר בנייה לפי הוראות נציב.
  • תכנון והכנה של תוכניות בטיחות אש למבנים חדשים וקיימים.
  • ייצוג וטיפול מול שירותי הכבאות ואחרים.
  • לגליזציה למבנים קיימים.
  • ליווי היזם והרשויות עד לסוף התהליך לקבלת טופס 4 וטופס 5 גמר.
  • ביצוע בדיקת אינטגרציה למערכות הכיבוי השונות למבנים ועסקים לפי דרישה.
  • תכנון הנדסי של מערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש (מתזים, גלאי אש וכו').
  • כתיבה והכנת תיק שטח, תיק מפעל ועריכת סקרי סיכונים לבטיחות אש.
  • הדרכת עובדים ומוסדות ציבור ביצוע תרגילי כיבוי אש, תרחיש הימלטות ופינוי במקרה חירום.
הכנת תיק שטח הינה חיונית לשם קבלת אישור משירותי כבאות והצלה למבנה שלכם ולהמשך פעולתו של העסק, חברה או הארגון שלכם.
במסגרת הרפורמה של שירותי כבאות והצלה בישראל הוחלט שעסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יצטרכו לקבל אישורים מיוחדים של שירותי כבאות והצלה בכדי לקבל רישיון כיבוי אש לעסק. המטרה היא להקל על בעל העסק עם תהליך קבלת הרישיון לעסק ונובע מכך שזה יאפשר לשירותי כבאות והצלה להתמקד בבעלי עסקים עם רמת סיכון אש בינוניות וגבוהות אף יותר.
צרו איתי קשר ללא עלות