ממונה בטיחות אש בעבודה

רישוי עסקים

מהו ממונה בטיחות אש בעבודה

המונח 'ממונה בטיחות אש' הוא מונח מעורפל שעשוי לשמש כדי להתייחס לקצין כיבוי במחלקת בטיחות אש של שירות הכבאות וההצלה, אך לרוב מונח זה מהתייחס לאדם בתוך ארגון שמעריך את מבני הארגון כדי לקבוע האם הם עומדים בחקיקה למניעת שריפות.
קצין בטיחות בעבודה הוא אדם מוסמך ומוכשר בארגון, שאחראי על מעקב ובקרה על סיכונים במקום העבודה. אדם זה עובד בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות החוק כדי להבטיח מקום עבודה נטול סיכונים. בעוד שלמקצוע ממונה הבטיחות יש מונחים רבים ושונים לתאר את תפקידיו השונים, ממונה בטיחות הוא לרוב איש מקצוע המסייע לשמור על סביבת עבודה בטוחה. הוא פועל לצמצום בעיות בריאות ובטיחות, פציעות ותאונות במקום העבודה. כמו כן, הוא גם אחראי על בטיחות אש ומניעת שריפות במקום העבודה.

הצורך בבדיקת מבנים לצורך עמידה בדרישות מחייב את מומנה בטיחות אש להיות בקיא בקריאה ובפירוש תוכניות בניין, עם ידע מתאים לזהות אי עקביות או סיכונים הנוגעים לתקני בטיחות חשמל, תקנות בטיחות אש וכדומה. התוכניות עשויות להיות עבור מבנים חדשים שנבנו או שרטוטים עבור מבנים ישנים. בדרך כלל הוא נדרש להיות בעל ידע לזהות עבירות וחוסר עקביות בבניינים הקשורים לתקני בטיחות חשמל וקודי בטיחות אש. הוצאת היתרי ציות למערכות כיבוי אש ואזעקה היא אחריות נפוצה של מומנה בטיחות אש.

ממונה בטיחות אש בעבודה בודק מבנים מסחריים ותעשייתיים כדי לקבוע אם האתרים עומדים בקודי מניעת שריפות. הוא גם נדרש לחקור מקורות וסיבות לשריפות בארגון ובעסק. חלק נכבד מתפקידו הוא העברת הדרכות לעובדים ולצוות. הדבר מחייב אותו ליצור תוכניות הוראה מתאימות לבטיחות אש. בעקבות מקרי שריפות בעוצמות שונות שהתרחשו עקב ליקויי מערכות כיבוי אש, מערכות חשמל לא תקינות ועוד, החוק קבע כי כל בעל מבנה מסחרי או פרטי מחויב בהצגת תוכנית התמודדות עם שריפות, דרכי פעולה במקרי חירום ודרכים להפקת לקחים להבא.

כדי להיות ממונה בטיחות טוב צריך שילוב של ידע בתעשייה, כישורי תקשורת ותשומת לב לפרטים. עליו להכיר את התעשייה ואת כל אתגרי הבטיחות הרלוונטיים, כמו גם להיות בקיא בקריאה ובפירוש שרטוטים ותוכניות בנייה. להתעדכן במדיניות העדכנית של הממשלה והחברה כדי להבטיח שאתר העבודה ימשיך לעמוד בדרישות. לבנות מערכת יחסים טובה עם העובדים והמנהלים באתר. ממונה בטיחות טוב עובד בשיתוף פעולה עם שאר העובדים ליצירת מדיניות אפקטיבית שאינה מפריעה לעבודה.

התפקידים של ממונה בטיחות אש

בעוד שתפקידו של ממונה בטיחות בעבודה ישתנה על סמך ענף התעסוקה, הגודל והמבנה הארגוני וצרכי הבטיחות הייחודיים, ישנן דרישות תפקיד כלליות החלות על רוב ממוני הבטיחות. לרוב תפקידם יתרכז בארבע נושאים עיקריים:
• הדרכת עובדים בתוכניות החברה
• זיהוי והערכות של סיכונים מקיפים
• ביקורת
• בדיקות

יחד עם תחומי הליבה הללו, ממונה בטיחות אחראי גם על פיקוח על מערכות כיבוי אש, תקינות מערכות חשמל ואזעקה.
המציאות היא שמדיניותם של ארגונים רבים חורגת הרבה מעבר למה שנדרש בחוק. לכן, חיוני שכל מומחי הבטיחות יסייעו לפתח ולקיים כללים ברורים במקום העבודה המונעים על ידי ערכים ולא השלכות רגולטוריות המטרה שלן מומנה הבטיחות היא להקים מקום עבודה בטוח על פי סטנדרטים משפטיים ולטפח תרבות של תשומת לב לבריאות ובטיחות. ממונה בטיחות אש במקום העבודה אחראי על פיקוח ובדיקת מערכות אש וכל הקשור למניעת שריפות במקום העבודה, הרי אפילו תקלה הכי קטנה במקרים הקשורים לבטיחות אש יכולה להביא לאסון גדול.
ממונה בטיחות האש בדרך כלל מבצע מגוון רחב של פונקציות בתוך הארגון. חובות אלו הן בעיקר להבטיח את בטיחות העובדים בתוך הארגון. תיאור התפקיד שלהלן הוא דוגמה טיפוסית למה כרוכות המשימות, החובות והאחריות של מנהל בטיחות אש:

• לוודא שכל ציוד האש והבטיחות במפעל במצב תקין תמיד
• על הממונה להכין תיק בטיחות אש מפורט על מנת להגישו להיתר בנייה.
• יש לוודא כי קיימות תוכניות מפותחות לפינוי קל של אנשים בבניין במקרה של התפרצות שריפה
• לערוך מדי פעם בדיקות בטיחות אש
• אכיפת קודי בטיחות, תקנות והנחיות בתוך הארגון
• לבצע הדרכה והכשרה של עמיתים לעבודה או עובדים בכל הנוגע לכללים ונהלים כלליים של בטיחות אש
• לטפל בכל צורה של הפרה של קודי בטיחות בתוך הארגון
• לחקור וליישם צעדים משמעתיים מתאימים על מפרים של קודי בטיחות בתוך הארגון.
במילים אחרות, על ממונה בטיחות אש מוטלת האחריות לכוון את הפעילות של העובדים וכן לספק מידע הכרחי לעובדים על מנת לוודא שהם מבינים את תפקידיהם וחובותיהם, תוך הקפדה על קביעת נהלי חירום בעת שריפות והבהרתם ככל האפשר, כך שבכל רגע נתון, העובדים יידעו כיצד לפעול במקרה חירום. הוא גם מבטיח שכל מערכות ההגנה מפני אש כמו גלאי עשן, אזעקות אש ועוד כולם מותקנים כראוי וגם מתפקדים בכל עת. במטרה לבדוק את המוכנות של מערכות למניעת שריפות, עשוי הממונה על בטיחות האש לארגן ולערוך תרגילי אש וסימולציות.

מינוי אחראי על הבטיחות אש

בשנים האחרונות, מנהלי פרויקטים וקבלנים שמים לב יותר לבטיחות במקום העבודה. לחברה שמקדמת אמצעי בטיחות יהיו אחוזי שימור גבוהים יותר בכוח העבודה שלה. אמצעי הבטיחות גם יוצרים תנאי עבודה הולמים, וכתוצאה מכך ביצועים טובים יותר וסביבת עבודה נעימה. ממונה בטיחות בבנייה אחראים על יצירה ויישום אמצעי בטיחות במבנים. קצין בטיחות בניה מיישם מדיניות ותקנות בטיחות באתר בניה, ומקפיד על ביצועם. האחריות העיקרית שלהם היא יצירת סביבה בטוחה לפועלי בניין, אך הם עשויים לקחת תפקידים ואחריות נוספים במהלך פרויקט. אחד התפקידים החשובים שמתווסף לתפקידו של ממונה בטיחות הוא נושא בטיחות אש במקום העבודה.
על פי חוק הארגון ופיקוח על העבודה עסקים מחויבים להעסיק ממונה בטיחות במקרים בהם מתקיימים התנאים הבאים:
• בעסק פועלים למעלה מחמישים עובדים במקומות עבודה בארץ וכפופים לצווי בטיחות.
• מפעלים בתחום החקלאות, המעסיקים למעלה מחמישים עובדים.
• אתרי בנייה המעסיקים יותר ממאה עובדים.
• כל מקרה אחר שלדעת המפקח האזורי כרוך בסיכונים מובנים, מחייב מינוי ממונה בטיחות.

אך בנוסף לכך, כל בעל מבנה תעשייתי ופרטי כאחד, מחויבים לפנות לשירותיו של ממונה בטיחות אש בכדי להציג תוכנית התמודדות עם שריפות, דרכי פעולה במקרי חירום ודרכים להפקת לקחים להבא.

לא כל אחד יכול לשמש כאחראי על בטיחות אש במקום עבודה. דרישות וכישורים הכרחיים של ממונה בטיחות במקום העבודה הם:
• ניסיון מוכח כאחראי בטיחות
• היכרות מעמיקה עם החקיקה והנהלים
• ידע על חומרים או שיטות עבודה שעלולים להיות מסוכנים
• ניסיון בכתיבת דוחות ומדיניות לבריאות ובטיחות
• היכרות עם ביצוע ניתוח נתונים ודיווח סטטיסטיקות
• תשומת לב רבה לפרטים
• מיומנויות תקשורת מצוינות עם יכולת להציג ולהסביר נושאי בריאות ובטיחות
• ידע בקריאה והבנה של שרטוטי ותוכניות מבנים
• בעל ידע מעמיק של קודים ותקנות בטיחות אש רלוונטיים
• בעל הכשרה לבטיחות אש
• בעל אישור חקירת שריפות רלוונטי

כמו כן, הממונה חייב להיות בעל תואר במדעים, טכנולוגיה או הנדסה. בעל ניסיון של שנתיים לפחות במקצוע אותו למד, אשר סיים בהצלחה קורס מפקחי בטיחות או קורס שווה ערך שאושר על ידי מפקח העבודה הראשי.

תוכן עניינים
יגאל שושן - יועץ בטיחות אש

קצת עלי...

שמי שושן יגאל, בעל 30 שנות ניסיון בשירותי הכבאות והצלה משנת 1990, במהלכן שימשתי במגוון תפקידים:
קצין כבאות והצלה , מפקח מניעת דליקות לבניה ועסקים, קצין חקירות , מדריך מוסמך בבית הספר לכבאות והצלה, קצין חומ"ס (חומרים מסוכנים) ועוד.
אשמח לתת שירות מקצועי והגון בכל תחום ייעוץ בטיחות באש, הכנת תיק שטח, הדרכות בטיחות אש למבנים ובתי עסקים ברחבי הארץ.

Facebook
WhatsApp
Telegram
מאמרים נוספים:
תוכנית בטיחות אש

תוכנית בטיחות אש

מי מחויב בתוכנית בטיחות אש ? במהלך העשורים האחרונים, לצד נתונים מדאיגים על כמות השריפות

חלק מלקוחותינו:
שאלות ותשובות:
• הדרכת עובדים בתוכניות החברה • זיהוי והערכות של סיכונים מקיפים • ביקורת • בדיקות
בשנים האחרונות, מנהלי פרויקטים וקבלנים שמים לב יותר לבטיחות במקום העבודה. לחברה שמקדמת אמצעי בטיחות יהיו אחוזי שימור גבוהים יותר בכוח העבודה שלה. אמצעי הבטיחות גם יוצרים תנאי עבודה הולמים, וכתוצאה מכך ביצועים טובים יותר וסביבת עבודה נעימה.
המונח 'ממונה בטיחות אש' הוא מונח מעורפל שעשוי לשמש כדי להתייחס לקצין כיבוי במחלקת בטיחות אש של שירות הכבאות וההצלה, אך לרוב מונח זה מהתייחס לאדם בתוך ארגון שמעריך את מבני הארגון כדי לקבוע האם הם עומדים בחקיקה למניעת שריפות. קצין בטיחות בעבודה הוא אדם מוסמך ומוכשר בארגון, שאחראי על מעקב ובקרה על סיכונים במקום העבודה.
צרו איתי קשר ללא עלות