תיק שטח (בטיחות באש) – המדריך המלא לשנת 2022

המדריך המלא להכנת תיק שטח לשנת 2022.jpg

מהו תיק שטח?

תיק שטח (בטיחות באש) הוא אוגדן של מסמכים ופרטי מידע בעלי רלוונטיות לנושא בטיחות האש של מבנה, והוא מוגש לשירותי כבאות והצלה על פי חוק, מתוך מטרה לסייע לשירותי הכבאות לפעול באופן מיטבי במקרה של אירוע חירום במבנה.

בין פרטי מידע שיש בתיק השטח: מידע הנוגע למיקומו של המבנה, דרכי ההתקשרות, תיאור תשתיות, ניתוח, הערכת סיכונים, הנחיות לביצוע בזמן אירוע, תצלומים ועוד (על הדרישות המדויקות להכנת תיק שטח נפרט בהמשך). לאחר שתיק השטח מוגש, שירותי הכבאות מרכזים את הנתונים העיקריים לגבי המבנה בטופס מיוחד, אשר נועד לשמש את חדר המבצעים בשלבים ראשונים של אירוע חירום המערב את כוחות כיבוי האש.

הכללים המסדירים את הכנת תיק שטח – לגבי אילו מבנים הדרישה חלה, מה בדיוק צריך לכלול בתיק השטח, וכיוצ"ב – מצויים בהוראת נציב כבאות והצלה 503 – "הכנת תיק שטח" (להלן: "הוראת נציב 503") והיא תעמוד במוקד סקירתנו היום.

אם אתם נדרשים להכין תיק שטח – פנו  כבר כעת ליגאל שושן, ממונה לבטיחות באש ומומחה בהכנת תיקי שטח.

למה צריך תיק שטח?

ישנן כמה סיבות ותכליות להכנת והגשת תיק שטח לשירותי הכבאות. הסיבה הראשונית (גם אם לא העיקרית) היא: החוק. לצורך קבלת אישורים ורישיונות שונים (כמו טופס אכלוס או רישיון עסק), יש להגיש אישור על הגשת תיק שטח. כמו כן, החוק מחייב את בעל מבנה/היזם/בעל העסק לדאוג לבטיחות המבנה בהיבט בטיחות באש. ככל והגורם הרלוונטי לא עשה כן, הוא עלול לשאת בתוצאות משפטיות במקרה של תאונה\אירוע חירום אחר חלילה.

הסיבה השנייה להגשת תיק שטח, היא הסיבה החשובה ויותר וזו שהביאה לדרישת המשפטית: הגנה על החיים ועל הרכוש. בזמן שגרה, קשה להעלות על הדעת תרחישים עגומים של אירועי חירום שגובים נזקים, לחיים אדם ולרכוש. אך במציאות, הנתונים מעידים שלא מדובר בתרחיש בלתי אפשרי.  תיק השטח, שכולל "תעודת זהות" מקיפה של המבנה, מאפשר לשירותי הכבאות וההצלה להתמודד באופן מיטבי עם אירוע חירום (שריפה, התמוטטות חלק ממבנה או כל אירוע אחר המהווה סכנה לשוהים במבנה).

 

לגבי אילו מבנים נדרש להכין תיק שטח?

לפי סעיף 3 להוראת הנציב 503, הדרישה להגיש לשירותי הכבאות תיק שטח חלה במקרים הבאים:

 • כאשר מדובר במבני מגורים רבי קומות, שגובהם מעל 29 מ' מהכניסה הקובעת.

כאשר מדובר באחד מהמבנים מהסוג הנ"ל (מפורטים בנספח א' להוראת הנציב 503):

 1. אולמות שמחה ששטחם המקורה עולה על 750 מ"ר והם חלק ממבנה
 2. אצטדיונים ואולמות ספורט עם מושבים מעל 1000 מקומות ישיבה.
 3. בנקים – מבנים בני 2 קומות או יותר מעל 1000 מ"ר.
 4. בתי אבות / בית גיל הזהב – בעלי 50 מיטות ומעלה.
 5. בתי מלון ופנימיות מעל 35 מיטות.
 6. .מבני תעשייה, בתי מסחר, שיווק ושירות לציבור ששטחם עולה על 2,000 מ"ר.
 7. .בתי קולנוע, אולמות לכנסים, תיאטרון, בתי עינוג כהגדרתם בתקנות שירותי הכבאות ששטחם עולה על 1,000 מ"ר.
 8. מבני משרדים ששטחם עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר.
 9. מבני מוזיאונים ששטחם עולה על 1,000  מ"ר.
 10.  מרכז מסחרי ומרכולים ששטחם עולה על  2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר.
 11. קניון.
 12. מסוף נוסעים בתחבורה ציבורית (כגון: תחנה מרכזית לאוטובוסים, תחנת רכבת) ששטחו עולה על 5,000  מ"ר.
 1. אוניברסיטאות ומכללות
 2. בתי חולים ומוסדות רפואיים ששטחם עולה על 500 מ"ר
 3. כפרי נוער

 

מתי נדרש להגיש תיק שטח?

ישנם מספר מקרים שונים בהם נדרש להכין תיק שטח, והעיתוי להגשתו משתנה בהתאם.

הוראת הנציב 503 מציבה בהקשר זה את ההבחנה הבאה, בין מבנים חדשים למבנים קיימים:

 • כאשר מדובר במבנים חדשים –יש להגיש תיק שטח עם סיום הבניה ולפני אכלוס המבנה.
 • כאשר מדובר במבנים קיימים – במסגרת הביקורת התקופתית של שירותי הכבאות, המתבצעת במבנה.

מעבר לכך, תיתכן שתידרשו להגיש תיק שטח לשירותי הכבאות גם במקרים הבאים:

 • בהמשך לביקורת תקופתית שנערכת במבנה על ידי שירותי הכבאות. יש לשים לב שעל פי הוראת הנציב 503, על תיק השטח להיות מעודכן פעם השנה.
 • לצורך קבלת רישיון עסק.
 • לצורך קבלת טופס 4 (טופס אכלוס)

 

מי נדרש להכין תיק שטח?

כפי שראינו, הדרישה להכנה והגשת תיק שטח לשירותי הכבאות עשויה לעלות במספר מקרים. באופן טבעי הגורם שלרוב יידרש לכך משתנה בהתאם לנסיבות: אם הצורך עלה בעקבות ביקורת תקופתית של שירותי הכבאות בנכס קיים, הרי שבעל הנכס צריך להגיש את תיק השטח. לעומת זאת, אם מדובר בנכס שעדיין בבנייה, יתכן שגם היזם יידרש להגשת תיק השטח. באותו אופן, לרוב מי שיידרש להגיש את תיק השטח כאשר מדובר בקבלת\חידוש רישיון עסק, יהיה בעל העסק.

יש להבחין בין הגורם שנדרש להגיש את תיק השטח, לעומת זה שנדרש להכינו. הראשון הוא כאמור הגורם הרלוונטי ביחס למבנה (בעלים/יזם/בעל העסק/אחר רלוונטי). אולם, מי שמכין את תיק השטח הוא ממונה בטיחות האש, שהוסמך בין היתר גם לשם עריכת תיקים מהסוג הזה.

מה צריך לכלול תיק שטח?

על פי הוראת הנציב 503, תיק השטח יכלול את הבאים (בראשי פרקים. הפירוט על כל דרישה מצוי בהוראה):

 • מידע על המבנה
 • תיאור סביבת המבנה
 • תיאור מערכות אספקת המים והציוד לגילוי וכיבוי אש במבנה
 • תיאור מפורט של המבנה
 • מערך החשמל והאנרגיה במבנה
 • מערך המילוט מהמבנה
 • תרשימים, תוכניות הנדסיות ותמונות

 

לגבי המבנים המפורטים בנספח א' להוראת הנציב 503, נדרש בנוסף:

 • הערכת סיכונים
 • פירוט הפעילויות לביצוע בזמן אירוע / תקלה במבנה
 • היערכות בעלי המבנה לטיפול באירוע

 

כאמור, הגורם שיכין את תיק השטח יהיה מומחה הבטיחות באש, ולו הידע המקיף לגבי הפריטים שיש לכלול בתיק השטח. עם זאת, מומלץ גם לבעלי עסק/בעלי מבנים/בעלי עניין אחרים בהגשת תיק שטח, להכיר את המבנה הכללי של תיק השטח ותכניו. ראשית, מפני שאחת מהן הדרישות בהוראת הנציב 503 (פירוט בהמשך) היא הצהרה של בעל המפעל/העסק/המבנה שהפרטים הכלולים בתיק השטח נכונים. שנית, מפני שתיק השטח כולל פרטים קריטיים לגבי המבנה והמערכות שבו, ומוטב לבעל המבנה, שאחראי על הנכס/עושה בו שימוש תדיר, להכיר פרטים אלה. פרטים אלה או חלקם עלולים להיות בעלי חשיבות מכרעת במקרים של אירועי חירום, ואירועי חירום באש בפרט.

 

כיצד מכינים תיק שטח?

בנוסף לדרישות המקצועיות לגבי אופן הכנת תיק השטח, הוראת הנציב 503 כוללת דרישות גם באשר לאופן הגשת תיק השטח לשירותי הכבאות:

א. על תיק השטח להיות מוגש במסמך מודפס וכן על גבי תקליטור בפורמט שיתואם עם רשות הכבאות.

ב. בעת ההגשה יש לצרף הצהרה חתומה ע"י מנהל המפעל / העסק / המבנה בדבר נכונות הנתונים

הכלולים בתיק. בהצהרה הנ"ל ייכלל גם שמו של מכין התיק.

ג. על כריכת תיק השטח יש לרשום את שם המבנה והכתובת בצירוף תמונה וטלפון חירום. בנוסף לכך, יש לרשום את שם המבנה, כתובתו ומס' טלפון החירום גם על צידו הצר של התיק.

ד. על תיק השטח להיות מעודכן ע"י בעל המבנה לפחות אחת לשנה. יש להעביר עדכונים לשירותי הכבאות בכל פעם שחל שינוי מהותי במבנה –  כאשר נוספו או נגרעו מוקדי סיכון וכאשר חל שינוי בפרטי בעלי התפקידים או דרכי ההתקשרות לצורך דיווח / תקשורת בעת אירוע.

ה. במידה ולא חל שינוי מהותי בפרטים המצוינים לעיל, יודיע על כך בעל המבנה בכתב לרשות הכבאות.

יגאל שושן - יועץ בטיחות אש

יגאל שושן – ממונה בטיחות אש להכנת תיק שטח

ראינו שהדרישה להגשת תיק שטח היא דרישה חשובה, הן מבחינה משפטית והן מבחינת הגנה על חיי אדם ורכוש. מכאן, אם אתם נדרשים להגיש תיק שטח – מומלץ מאוד להתייחס לדרישה זו במלוא הרצינות, ולהפקיד את מלאכת הכנת תיק השטח בידי מומחה בטיחות אש מקצועי ומנוסה. מוזמנים לפנות ליגאל שושן – יועץ וממונה בטיחות באש, בעל שליטה מלאה בדרישות להכנת תיק שטח. יגאל שושן הוא בעל ניסיון של 30 שנה בתחום בטיחות האש, לאחר ששימש במגוון תפקידים ברשות הכבאות וההצלה לאורך השנים. בהתאם, הוא מכיר לאשורן הן את  הדרישות המקצועיות והן את הדרישות הבירוקרטיות להכנת תיקי שטח.  מובטח לכם שירות מקצועי ואמין לפי כל התקנים המקצועיים,  ובעלויות מהטובות שיש – פנו כעת ליגאל שושן בפרטים למעלה בראש האתר.

יגאל שושן - יועץ בטיחות אש

קצת עלי...

שמי שושן יגאל, בעל 30 שנות ניסיון בשירותי הכבאות והצלה משנת 1990, במהלכן שימשתי במגוון תפקידים:
קצין כבאות והצלה , מפקח מניעת דליקות לבניה ועסקים, קצין חקירות , מדריך מוסמך בבית הספר לכבאות והצלה, קצין חומ"ס (חומרים מסוכנים) ועוד.
אשמח לתת שירות מקצועי והגון בכל תחום ייעוץ בטיחות באש, הכנת תיק שטח, הדרכות בטיחות אש למבנים ובתי עסקים ברחבי הארץ.

Facebook
WhatsApp
Telegram
מאמרים נוספים:
יועץ בטיחות אש

סקר סיכונים

סקר סיכונים הוא תהליך אשר מטרתו לזהות את הסיכונים השונים הקיימים במבנה בו נערך הסקר.

חלק מלקוחותינו:
שאלות ותשובות:
 • ייעוץ כללי בנושאי כיבוי ובטיחות אש ומתן פתרונות כיבוי אש למשרדים, עסקים, מוסדות ורשתות.
 • טיפול בדרישות שירותי הכבאות , לקבלת רישיון עסק והיתר בנייה לפי הוראות נציב.
 • תכנון והכנה של תוכניות בטיחות אש למבנים חדשים וקיימים.
 • ייצוג וטיפול מול שירותי הכבאות ואחרים.
 • לגליזציה למבנים קיימים.
 • ליווי היזם והרשויות עד לסוף התהליך לקבלת טופס 4 וטופס 5 גמר.
 • ביצוע בדיקת אינטגרציה למערכות הכיבוי השונות למבנים ועסקים לפי דרישה.
 • תכנון הנדסי של מערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי אש (מתזים, גלאי אש וכו').
 • כתיבה והכנת תיק שטח, תיק מפעל ועריכת סקרי סיכונים לבטיחות אש.
 • הדרכת עובדים ומוסדות ציבור ביצוע תרגילי כיבוי אש, תרחיש הימלטות ופינוי במקרה חירום.
הכנת תיק שטח הינה חיונית לשם קבלת אישור משירותי כבאות והצלה למבנה שלכם ולהמשך פעולתו של העסק, חברה או הארגון שלכם.
במסגרת הרפורמה של שירותי כבאות והצלה בישראל הוחלט שעסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יצטרכו לקבל אישורים מיוחדים של שירותי כבאות והצלה בכדי לקבל רישיון כיבוי אש לעסק. המטרה היא להקל על בעל העסק עם תהליך קבלת הרישיון לעסק ונובע מכך שזה יאפשר לשירותי כבאות והצלה להתמקד בבעלי עסקים עם רמת סיכון אש בינוניות וגבוהות אף יותר.
צרו איתי קשר ללא עלות